Рубрика: Наукова діяльність

Тематика п’ятирічних науково-дослідних робіт кафедри

ТЕМАТИКА П’ЯТИРІЧНИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ КАФЕДРИ: «Економічний потенціал підприємства, його діагностика та оцінка результативності використання» (1995-2000 рр., державний реєстраційний номер 0195UО12937) «Сучасний розвиток і система управління підприємствами (об’єднаннями) в ринкових умовах господарювання» (2000-2004 рр., державний...

Наукові конференції

Перша міжнародна науково-практична конференція «Економіка підприємства: теорія і практика» (24-26 березня 2006 року) Друга міжнародна науково-практична конференція «Економіка підприємства: теорія і практика»  (13-14 березня 2008 року). Третя міжнародна науково-практична конференція «Економіка підприємства: теорія і...

Круглі столи

Викладачі кафедри традиційно приймають участь у засіданнях «круглих столів», що проводяться як в університеті , так і в інших установах та підприємствах України, де обговорюються значущі проблеми в сфері розвитку національної економіки.

Науково-методичний семінар

З метою підвищення кваліфікації викладачів, обміну досвідом і науково-методичними розробками на кафедрі постійно працює науково-методичний семінар (керівник професор Кукоба В.П.), на засіданнях якого обговорюються проблемні питання з дисциплін, що забезпечуються кафедрою, з організації та...

Студентська наука

СТУДЕНТСЬКА НАУКА Для студентів бакалаврату функціонує  науковий семінар, метою якого є формування у студентів навичок виокремлення наукової проблеми, проведення аналізу існуючих точок зору з проблемних питань і формулювання  власного підходу щодо їх вирішення. В...

Наукові школи

НАУКОВі ШКОЛИ На кафедрі економіки підприємств сформовано дві науково-освітні школи: «ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА» та «ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА» НАУКОВА ШКОЛА  «ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА» На кафедрі економіки підприємств сформовано дві науково-освітні школи: економіки підприємства та потенціалу підприємства. Фундамент науково-освітніх...

Пріоритетні напрями науково-дослідних робіт кафедри

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ КАФЕДРИ: забезпечення інноваційної моделі розвитку підприємства; управління потенціалом і розвитком  підприємств; результативність діяльності підприємства, шляхи та методи її підвищення.; організаційне проектування  підприємств; формування та діагностика бізнес-моделі підприємства; забезпечення конкурентоспроможності підприємства...