Рубрика: Навчально-методична робота

Навчально-методична робота

Кафедра економіки підприємств — центр навчально-методичної діяльності, спрямованої на забезпечення високого освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки магістрів спеціальності «Економіка підприємства», який дозволить їм досягти успіхів у навчанні, науковій та практичній діяльності, сприятиме підвищенню авторитету даної спеціальності...

Підручники і посібники дисциплін циклів професійної підготовки та варіативних дисциплін бакалаврського рівня

Підручники і посібники дисциплін циклів професійної підготовки та  варіативних дисциплін бакалаврського рівня: Економіка підприємства: підручник: за загальною редакцією Г. О. Швиданенко —  К. : КНЕУ, 2009 –816 с. (10 кредитів). Економіка підприємства: підручник: за...