Рубрика: Дисципліни магістерського рівня

Управління вартістю підприємства

Мета науки: полягає вопануванні теорії, оволодінні змістом управлінських процесів, ознайомленні з передовим досвідом іноземних і вітчизняних суб’єктів господарювання щодо прийняття рішень з менеджменту вартості підприємства. Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для...

Управління ресурсами підприємства

Мета науки: формування знань та практичних навичок щодо: оптимального ресурсного забезпечення бізнес-процесів на підприємстві; здійснення ефективного ресурсного обміну бізнес-структурами в динамічному зовнішньому середовищі та дотримання ресурсного балансу; ефективної акумуляції ресурсів як джерела створення унікальних...

Управління конкурентоспроможністю підприємства

1. Мета, основні завдання та предмет дисципліни. Мета навчальної дисципліни полягає у поглибленні теоретичних знань, оволодінні сучасним методичним інструментарієм, практичними навичками  з ефективного управління конкурентоспроможністю підприємств у сучасних умовах господарювання.  Завдання навчальної дисципліни: ознайомлення...

Ризик-менеджмент

Мета науки: полягає у досконалому опануванні студентам теоретичних знань, оволодінні сучасним методичним інструментарієм, практичними навичками з ефективного управління ризиками підприємств у сучасних умовах господарювання. Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для інтегрованого...

Управління бізнес-процесами

Мета науки: полягає у формуванні у студентів ком­плексу теоретичних знань і прикладних навичок з ефективної організації системи бізнес-процесів підприємства та забезпечення її безперервного удосконалення. Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для інтегрованого...