Рубрика: Дисципліни бакалаврського рівня

Тренінг-курс Оцінювання результативності діяльності підприємства

Метою тренінг-курсує формування у студентів навичок ретроспективного аналізу результативності діяльності підприємства задля обґрунтування управлінських рішень, спрямованих на розвиток організації у напрямку визначених результатів. Завдання тренінг-курсу: забезпечити засвоєння концептуальних засад технології управління результативністю з погляду...

Організація операційної діяльності підприємства

Мета науки: надання студентам системних теоретичнихзнань і прикладних навичок з організовування, функціонування та розвитку операційних систем виробничих та сервісних підприємств. Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенції, достатніх для початку роботи за фахом на...

«Економіка підприємства» (10 кредитів)

Мета науки:формування у студентів сучасного економічного мислення і системи спеціальних економічних знань з теорії та практики господарювання підприємств та оцінювання соціально-економічної ефективності їх діяльності. Завдання науки: забезпечити засвоєння сучасних досягнень теорії та практики управління...

Економіка та організація інноваційної діяльності

Мета науки: надання студентам системи теоретичних та прикладних знань у галузі економіки та організації  інноваційної діяльності підприємств та організацій України Завдання науки: сформувати  у студентів комплексу компетенцій,  достатніх для виконання комплексних економічних розрахунків та...