7 березня 2016 року відбувся науко-методичний семінар на тему “Ефективність інформаційного підприємництва в Україні” Ходакевича Б.О.

7 березня 2016 року на засіданні кафедри економіки підприємств відбувся науко-методичний семінар на тему “Ефективність інформаційного підприємництва в Україні” Ходакевича Б.О., науковий керівник – професор кафедри – Олексюк О.І.

Основні наукові результати проведеного дослідження полягають у наступному:

  1. Розроблено модель формування вартості інформаційних товарів, яка включає виділення готовності споживача до сприйняття інформаційного рішення, оцінки рівня наявності ІТ інфраструктури та ефективності діяльності провайдера інформаційного товару.
  2. Розроблено методичний інструментарій аналізу ефективності інформаційного підприємництва на основі співставлення обсягу економічної доданої вартості отриманою ІТ компанією за одиницю часу
  3. Сформовано функцію ефективності ІТ компаній України, проведено її аналіз та квадратичну апроксимації до лінійного типу, який у подальшому дозволяє побудувати систему управління
  4. На основі побудови галузевої економетричної моделі запропоновано стратегічні орієнтири розвитку національних ІТ компаній з урахуванням глобальних тенденцій
  5. Узагальнено бізнес-моделі розвитку національних ІТ компаній, які дозволяють оптимально реалізувати їх конкурентні переваги на глобальних інформаційних ринках.

Під час проведення науково-методичного семінару, Ходакевич Б.О. почувався себе впевнено і відповідав на все поставлені до його дослідження запитання. Разом із питаннями, присутні члени кафедри економіки підприємств, зробили ґрунтовні пропозиції щодо поліпшення та вдосконалення проведеного дослідження.

У теж час, варто відзначити, що науково-методичний семінар на тему “Ефективність інформаційного підприємництва в Україні” Ходакевича Б.О. пройшов на достатньою високому науковому рівні та отримав позивні відгуки присутніх.

Читайте також: