25 червня 2018 року було проведено круглий стіл «ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ»

25 червня 2018 року кафедра економіки підприємств ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” разом з кафедрою економіки ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди” провели круглий стіл “Економіка України в умовах глобалізаційних викликів” в м. Переяслав-Хмельницький.

Співголови організаційного комітету:

Швиданенко Г.О., завідувач кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», к.е.н., професор.

Кучеренко С.Ю., в.о. декана фінансово-гуманітарного факультету, доцент кафедри економіки ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди», к. е. н., доцент.

Члени організаційного комітету:

 Ігнатенко М.М., завідувач кафедри економіки ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди», д. е. н., доцент.

Костик Є.П., заст. зав. кафедри економіки з наукової роботи ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди», к.і.н., доцент.

Леваєва Л.Ю., заст. зав. кафедри економіки, доцент кафедри економіки ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди», к.е.н., доцент.

Мармуль Л.О., професор кафедри економіки, доцент кафедри економіки ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди», д.е.н., професор.

Перчук О.В., заступник декана фінансово-гуманітарного факультету ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди», к.п.н., доцент.

Рєпіна І.М., заст. зав. кафедри економіки підприємств з наукової роботи ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», д.е.н., професор.

Різник В.В., заступник декана фінансово-гуманітарного факультету з навчальної та наукової роботи ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди», к.п.н., доцент.

Студінський В.А., професор кафедри політичної економії ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», д.і.н., професор.

Крім обговорювання актуальних питань розвитку економіки України, програмою передбачалось екскурсія по ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди», екскурсія на фабрику художніх виробів м. Переяслав-Хмельницький та ДП «Фабрика промислових спеціалізованих виробів «Захист», а також екскурсія до Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав».

Колектив кафедри економіки підприємств висловлює величезну вдячність за гостинність та організацію круглого столу Кучеренко Світлані Юріївні та всім організаторам заходу.

 

 

Читайте також: