23 травня 2018 року відбувся Міжнародний конкурс студентських наукових робіт

23 травня 2018 року Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського  у співробітництві із Ланчьжоуським транспортним університетом (м. Ланьчжоу, провінція Ганьсу, Китайська народна республіка), Університетом Матея Бела (м. Б. Бистриця, Словаччина), Інститутом нових технологій та бізнесу (м. Ч. Будійовице, Чехія), Вищею школою європейських і регіональних досліджень (м. Ч. Будійовице, Чехія), Барановицьким державним університетом (Білорусь), Євразійським університетом імені Л. Н. Гумільова (Казахстан), Карагандинським Державним Індустріальним Університетом (Казахстан), Вищею школою менеджменту інформаційних систем (ISMA) (Латвія), Алітус Коледжем Університету прикладних наук (Литва), Вроцлавським економічним університетом (Польща),  Люблінською політехнікою (Польща) проводив Міжнародний конкурс студентських наукових робіт.

Міжнародний конкурс студентських наукових робіт за окремими спеціальностями проводився з метою інтеграції України в європейський освітньо-науковий простір, розширення міжнародних зв’язків, стимулювання інноваційної діяльності студентів, оволодіння ними сучасними технологіями, створення умов для формування інтелектуального потенціалу талановитої молоді тощо.

Результати конкурсу:

  1. Спеціальність 051 «Економіка» — диплом І ступеня отримали Сєдова Вікторія та Федченко Андрій з конкурсною роботою «MANAGEMENT MODEL BASED ON VALUE ORIENTATION /МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ НА ЗАСАДАХ ЦІННІСНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ». Науковий керівник — професор кафедри економіки підприємств КНЕУ ім. Вадима Гетьмана – Швиданенко Генефа Олександрівна.
  1. Спеціальність 073 «Менеджмент» — диплом ІІ ступеня отримали Шапран Олександр та Рожко Олексій з конкурсною роботою «THE PROFITABILITY INCREASING OF BUSINESS ENTITIES OF SERVICE SECTOR ON ACCOUNT OF BUSINESS PORTFOLIO EXTENTION /ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР СФЕРИ ПОСЛУГ ЗА РАХУНОК РОЗШИРЕННЯ БІЗНЕС-ПОРТФЕЛЯ». Науковий керівник — професор кафедри економіки підприємств КНЕУ ім. Вадима Гетьмана – Сагайдак Михайло Петрович.
  1. Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» — диплом ІІІ ступеня отримала Заболотная Софія з конкурсною роботою «Innovative tools for creating product value for sustainable development/ ІННОВАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ СТВОРЕННЯ ЦІННОСТІ ПРОДУКТУ З УРАХУВАННЯМ ПРИНЦИПІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ». Науковий керівник — професор кафедри економіки підприємств КНЕУ ім. Вадима Гетьмана –Рєпіна Інна Миколаївна.

Вітаємо переможців та бажаємо їм подальших наукових звершень!

 

Читайте також: