Архів по місяцях: Лютий 2017

Студентська наука

СТУДЕНТСЬКА НАУКА Для студентів бакалаврату функціонує  науковий семінар, метою якого є формування у студентів навичок виокремлення наукової проблеми, проведення аналізу існуючих точок зору з проблемних питань і формулювання  власного підходу щодо їх вирішення. В...

Наукові школи

НАУКОВі ШКОЛИ На кафедрі економіки підприємств сформовано дві науково-освітні школи: «ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА» та «ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА» НАУКОВА ШКОЛА  «ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА» На кафедрі економіки підприємств сформовано дві науково-освітні школи: економіки підприємства та потенціалу підприємства. Фундамент науково-освітніх...

Пріоритетні напрями науково-дослідних робіт кафедри

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ КАФЕДРИ: забезпечення інноваційної моделі розвитку підприємства; управління потенціалом і розвитком  підприємств; результативність діяльності підприємства, шляхи та методи її підвищення.; організаційне проектування  підприємств; формування та діагностика бізнес-моделі підприємства; забезпечення конкурентоспроможності підприємства...

Швиданенко Генефа Олександрівна

Кафедра: Кафедра економіки підприємств Посада: завідувач кафедри економіки підприємств Вчене звання: професор Науковий ступінь: кандидат економічних наук Стаж роботи: 45 років Біографія: Завідувач кафедри, кандидат економічних наук, професор. У 1962 р. закінчила Московський інженерно-економічний...

6-7 січня 2017 року відбувся захист магістерських дипломних робіт на магістерскій програмі “Менеджмент підприємницької діяльності”

Дипломні магістерські роботи були присвячені  актуальним проблемам підвищення ефективності діяльності підприємств, їх конкурентоспроможності, стратегічному управлінню, інноваційній діяльності і т.д.   Під час захисту, магістранти кафедри економіки підприємств, показали високій рівень теоретичної і практичної підготовки,...

Кукоба Володимир Павлович

Кафедра: Кафедра економіки підприємств Посада: заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи Вчене звання: професор Науковий ступінь: доктор економічних наук Стаж роботи: 15 років Біографія: Трудову і наукову діяльність розпочав у 1979 році на посаді...

Рєпіна Інна Миколаївна

Кафедра: Кафедра економіки підприємств Посада: професор, заступник завідувача кафедри з наукової роботи Вчене звання: професор Науковий ступінь: доктор економічних наук Стаж роботи: 20 років Біографія: Вищу економічну освіту отримала у КФ Київського державного економічного...

Андрющенко Катерина Анатоліївна

Кафедра: Кафедра економіки підприємств Посада: професор Вчене звання: доцент Науковий ступінь: доктор економічних наук Стаж роботи: 11 років Біографія: Вищу економічну освіту отримала у Київському інституту туризму економіки і права  (за спеціальністю«Менеджмент організації», кваліфікація ...

Бутнік-Сіверський Олександр Борисович

Бутнік-Сіверський Олександр Борисович 17 жовтня 1944 року народження, українець, безпартійний, завідувач кафедри економіки, обліку та фінансів Інституту післядипломної освіти Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (з 1989 року),...

Олексюк Олексій Іванович

Кафедра: Кафедра економіки підприємств Посада: професор Вчене звання: професор Науковий ступінь: доктор економічних наук Стаж роботи: 9 років Біографія: Закінчив Київський національний економічний університет в 1999 р. та докторантуру ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» в...