Архів по дням: Лютий 10, 2017

Підручники і посібники дисциплін циклів професійної підготовки та варіативних дисциплін бакалаврського рівня

Підручники і посібники дисциплін циклів професійної підготовки та  варіативних дисциплін бакалаврського рівня: Економіка підприємства: підручник: за загальною редакцією Г. О. Швиданенко —  К. : КНЕУ, 2009 –816 с. (10 кредитів). Економіка підприємства: підручник: за...

Мельникова Олександра Анатоліївна

  Кафедра: Кафедра економіки підприємств Посада: доцент Вчене звання: доцент Науковий ступінь: кандидат економічних наук Біографія: Вищу освіту здобула в Східноукраїнському національному університету імені Володимира Даля на фінансово-економічному факультеті, який закінчила з відзнакою у...

Історія кафедри

Кафедра економіки підприємств організована з самого початку заснування ДВНЗ “КНЕУ ім. В. Гетьмана” і має  давні наукові та педагогічні традиції. Протягом ХХ століття вона пройшла еволюційний шлях становлення, розвитку, трансформації та успішного функціонування. В...