2 червня 2017 року відбувся Міжнародний конкурс студентських наукових робіт

2 червня 2017 року на базі КрНУ, за підтримки МОН України, з метою інтеграції України в світовий освітньо-науковий простір та створення умов для формування інтелектуального потенціалу талановитої молоді вперше відбувся Міжнародний конкурс студентських наукових робіт.

На Конкурс було представлено самостійно підготовлені студентами наукові роботи, які є пріоритетними, інноваційними або пошуковими за своїм характером у межах певної спеціальності.

Співорганізаторами Конкурсу стали закордонні навчальні заклади: Університет Матея Бела (Словаччина), Інститут технологій і бізнесу (Чехія), Вища школа європейських і регіональних досліджень (Чехія), Барановицький державний університет (Білорусь), Євразійський університет імені Л.Н. Гумільова (Казахстан), Карагандинський державний індустріальний університет (Казахстан), Вища школа менеджменту інформаційних систем ISMA (Латвія), Алітус Коледж Університету прикладних наук (Литва), Люблінська політехніка (Польща), Вроцлавський економічний університет (Польща).

На засіданні секції зі спеціальності 051 «Економіка», конкурсна комісія розглянула 70 студентських наукових робіт 101 автора (в тому числі закордонних авторів – 22), що надійшли з 35 ВНЗ, в тому числі 16 іноземних. На підсумковій конференції виступили 26 студентів з 17 ВНЗ.

Студенти КНУ ім. В. Гетьмана — Бородков О. та Переверзєва О. здобули диплом І ступеня із своєю науковою роботою «Новітня концепція оцінювання інноваційного розвитку компанії». Науковий керівник — к.е.н., професор кафедри економіки підприємств — Швиданенко Г. О.

На засіданні секції зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», конкурсна комісія розглянула 15 студентських наукових робіт, що надійшли з 13 ВНЗ. На підсумковій конференції виступило 15 студентів з 11 ВНЗ.

Студенти магістерської програми «Менеджмент підприємницької діяльності» Назаріна І. та Сердюк Р. здобули диплом ІІ ступеня за своє наукове дослідження «Інструменти підвищення ефективності бізнес-процесів українських підприємств». Науковий керівник — д.е.н., професор кафедри економіки підприємств — Олексюк О.І.

Вітаємо переможців та їх наукових керівників та бажаємо подальшого натхнення та наукових здобутків !

 

Читайте також: