18 лютого 2019 року відбулась відкрита лекція на тему: «Ринок продукції (послуг) та маркетингова діяльність підприємства»

18 лютого 2019 року відбулась відкрита лекція д.е.н., доцента, професора кафедри економіки та підприємництва Сагайдака Михайла Петровича з дисципліни «Економіка підприємства» на тему: «Ринок продукції (послуг) та маркетингова діяльність підприємства» для студентів 2 курсу денної форми навчання, факультету міжнародної економіки і менеджменту, першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальності «Міжнародна економіка» (ауд. 412, 1 корпус, 4 пара).
На лекції були присутні: к.е.н., зав.кафед., проф. Швиданенко Г.О., д.е.н., проф. Андрющенко К.А., к.е.н., доцент Шергіна Л.А., к.е.н., доцент Смирнов Є.В., к.е.н., доцент Мельникова О.А., к.е.н., доцент Кужель М.Ю., к.е.н., ст. викл. Теплюк М.А., асистент Чебакова Т.О., аспіранти: Кирилюк О.В., Шульга О.М., а також начальник відділу освітніх програм, ліцензування та акредитації Сімшаг І.О.
Доцільно відмітити, якість та інтерактивність викладоного матеріалу, що зумовило зацікавленість не лише у студентів, а й колег, які відзначили високий викладацький рівень Михайла Петровича, а також його майстерність у роботі зі студентською аудиторією.

Дякуємо, шановному Михайлу Петровичу за запрошення на відкриту лекцію!!!

Читайте також: