17.05.2017 р. відбувся захист кандидатської дисертації на тему “Репутаційні ризики та їх вплив на економічну безпеку підприємства” Ковтун Віти Петрівни

17.05.2017 р. відбувся захист кандидатської дисертації за спеціальністю 08.00.04 – Економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему “Репутаційні ризики та їх вплив на економічну безпеку підприємства (за матеріалами українських виробників безалкогольних напоїв” старшого викладача кафедри економіки підприємств -Ковтун Віти Петрівни.

Науковий керівник — доктор економічних наук, професор кафедри економіки підприємств Рєпіна Інна Миколаївна.

Офіційні опоненти:

— доктор економічних наук, професор Ляшенко Олександра Миколаївна – Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України

учений секретар;

— кандидат економічних наук, доцент

Літвінов Олександр Сергійович

Одеський національний економічний університет

доцент кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності.

Щиро вітаємо Віту Петрівну та її наукового керівника – Інну Миколаївну із успішним захистом кандидатської дисертації! Бажаємо подальшого натхнення і нових наукових досягнень!

 

 

Читайте також: