15 – 17 вересня 2017 року викладачі кафедри економіки підприємств прийняли участь у ХVІ Міжнародній науково-практичній конференції “ПРОБЛЕМИ ПЛАНУВАННЯ В РИНКОВИХ УМОВАХ ”, м. Одесса

15 – 17 вересня 2017 року викладачі кафедри економіки підприємств ДЗ “Кївський національний економічний університет Імені Вадима Гетьмана” прийняли активну участь у ХVІ Міжнародній науково-практичній конференції “ПРОБЛЕМИ ПЛАНУВАННЯ В РИНКОВИХ УМОВАХ ”, м. Одесса

Організатори конференції: Хмельницький національний університет, Академія економічних наук України, Спілка економістів України, Українська асоціація маркетингу, Ризька Міжнародна вища школа економіки та управління RISEBA,  Люблінська Політехніка (Польща), Політехніка Свєнтокшиськей в Кельцах (Польща), Суспільна академія наук (м.Краків, Польща), Університет технологій та природничих наук в м. Бигдощ (Польща), Університет Суспільних Наук (м.Лодзь, Польща), Університет Жиліна (Словаччина), Батумський державний університет (Грузія), Сухумський державний університет (Грузія), Донецький національний університет (м.Вінниця), Запорізький національний університет, Інститут економіки промисловості НАН України, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Київський національний університет ім. Т.Шевченка, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана», Київський національний університет технології і дизайну, Центральноукраїнський національний технічний університет, НУ «Львівська політехніка», Одеський національний економічний університет, Одеський національний політехнічний університет, Сумський державний університет, Харківський національний економічний університет ім. С.Кузнеця, НТУ «Харківський політехнічний інститут», Херсонський національний технічний університет, журнал “Економіст”.

 Напрямки роботи конференції:

 1. Загальні проблеми планування промислового виробництва. Планування витрат.
 2. Проблеми ціноутворення на промислову продукцію.
 3. Планування продуктивності праці та заробітної плати.
 4. Планування фінансів.
 5. Планування технічного і організаційного розвитку.
 6. Ефективність впровадження нової техніки.
 7. Економічна безпека діяльності підприємства.
 8. Стратегічне планування.
 9. Економіко-математичне моделювання процесів виробничої діяльності.
 10. . Інноваційна та інвестиційна діяльність.
 11. Актуальні проблеми застосування теорії і практики маркетингу у різних сферах господарювання.
 12. Зовнішньоекономічна діяльність. Спільні підприємства.
 13. Структурні зміни в економіці. Малий бізнес.
 14. Реструктуризація, санація підприємств.
 15. Регіональна підтримка вітчизняного виробника.
 16. Управління потенціалом підприємства.

Читайте також: