Запрошуємо взяти участь у декаді студентської науки “Наукові барви-2018” на кафедрі економіки підприємств 20-30 квітня 2018 року

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ!

у травні 2018 року

у межах роботи 85 наукової студентської конференції «Інноваційний прорив України: креативні ідеї та проекти» та декади науки на кафедрі економіки підприємств «Наукові барви 2018», з метою широкого обговорення результатів студентських досліджень організаційний комітет розміщує на офіційному сайті університету доповіді студентів за секціями:

 Секція 1. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВ

Науковий керівник секції — Швиданенко Г.О.

зав. кафедри економіки підприємств, к.е.н., професор

 Секція 2. ІМПЕРАТИВИ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Науковий керівник секції — Шергіна Л.А., к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств

 Секція 3. МЕТОДИ І МОДЕЛІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Науковий керівник секції – Рєпіна І.М., заст. зав. кафедри економіки підприємств з наукової роботи, д.е.н., професор

Секція 4. ІННОВАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО: ВИКЛИКИ ХХІ СТОЛІТТЯ

Науковий керівник секції – Лаврененко В.В., директор Інституту інноваційного підприємництва, к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств

 Для активізації участі студентів у проведенні даного заходу передбачене заохочення у вигляді додаткових 5 балів (10 балів ПМК) за дисциплінами що вивчаються, якщо вони поглиблюють теоретичні знання предмету.

Реєстрація на конференцію до 5 квітня 2018 року за посиланням:

https://docs.google.com/forms/d/1xb84qvFAnFncMUr2RHz8RZxQ2KhcVXaAjdAcdgStXOs/edit?usp=sharing

ЗАВАНТАЖИТИ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ “НАУКОВІ БАРВИ-2018” >>

Секційні засідання

будуть проводитися в Інтернет-форматі

Для розміщення на сайті університету до 15 квітня 2018 року приймаються матеріали, що включають 4 файли:

  • тези доповіді (за вказаними вимогами з рецензією наукового керівника);
  • фото студента у діловому стилі (у форматі зображення__ .jpg, цифрову або скановану щонайменше на 300 dpi, гарної якості, обсяг не менш як 800 Кб).
  • презентацію до доповіді (виконана у форматі PowerPoint. — кількість слайдів не повинна перевищувати 10 шт., 1 слайд має містити інформацію про: назву роботи, студентів-авторів роботи та наукового керівника);
  • відомості про автора(ів).

на електронну адресу:

naukovibarvu@gmail.com

Відповідальний секретар:

Ямненко Галина Євгенівна, к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств

 УВАГА! Усі надіслані тези доповідей учасників конференції будуть перевірені на наявність плагіату.

 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ СТУДЕНТА

  1. Текст тез подається у надрукованому вигляді та в електронному варіанті (2-3 сторінки).
  2. Набір тексту виконується у редакторі Microsoft Word 2003, шрифтом Times New Roman; розмір кегля – 14; міжстроковий інтервал – 1,5; розміри: абзацу – 10 мм; поля – 20 мм (з усіх сторін); номер сторінки не проставляти. При наборі формул використовується редактор формул Microsoft Equation, вмонтований в Microsoft Word.
  3. Праворуч від середини аркуша друкуються ініціали та прізвище автора, в дужках факультет і курс (прикл.: Іванов А.І., (ф-т економіки та управління, III курс), для студентів магістратури вказується «магістрант» замість курсу (прикл.: Іванов А.І., (ф-т економіки та управління, магістрант)
  4. Нижче, через 1 інтервал, по центру аркуша друкується назва тез великими літерами (14, жирний). Між назвою тез та текстом відстань – 1 інтервал.
  5. Після тексту через 1 інтервал вказується список літератури, який використовувався при написанні тез.

Читайте також: