12-14 лютого 2018 року відбулись захисти дипломних магістерських робіт на магістерських програмах “Бізнес-економіка» та “Менеджмент підприємницької діяльності”

Дипломні магістерські роботи були присвячені  актуальним проблемам підвищення ефективності діяльності підприємств, їх конкурентоспроможності, стратегічному управлінню, інноваційній діяльності і т.д.

Під час написання дипломних магістерських робіт студенти змогли систематизувати, закріпити та поглибили знання, які набули у процесі навчання, та вдосконалити навички науково-дослідної роботи.

В ході захисту студенти показали високій рівень теоретичної і практичної підготовки, ґрунтовність і наполегливість у своїх дослідженнях, а актуальність розглянутих тем викликала жвавий інтерес у присутніх.

Кафедра економіки підприємств щиро вітає з успішним захистом дипломних магістерських робіт своїх випускників та їх наукових керівників і бажає подальших успіхів, нових і позитивних здобутків!

 

Читайте також: