Тренінг-курс «Start-up:Створення та функціонування»

Мета науки: надання студентамсистемитеоретичних знань і прикладних навичокззапочаткування та організації функціонування start-up.

Завдання науки:  сформувати у студентів компетенцій, достатніх для виконання комплексних завдань зі створенняінноваційного формату підприємницької  діяльності (start-up) та управління розвитком новоствореного підприємства.

Результати навчання:

За умов успішного опанування дисципліни студент зможе:

  • генерувати креатині ідеї;
  • оцінювати та обирати інноваційні ідеї для реалізації в форматі start-up ;
  • формувати команду проекту;
  • будувати партнерські зв’язки та проводити ділові переговори;
  • обирати ефективні форми залучення капіталу;
  • відстоювати свої інтереси бізнесу перед інвесторами;
  • презентувати бізнес-ідеї  інвесторам, постачальникам, споживачам;
  • правильно обирати цільову аудиторію та засоби комунікацій;
  • просувати проект в мережі Інтернет;
  • формувати програми соціальної відповідальностіта лояльності  start-up.

Читайте також: