Тренінг-курс Створення власного бізнесу

Мета науки: є підняття у слухачів підприємницького духу, формування сучасного економічного мислення і системи спеціальних економічних знань з теорії та практики господарювання, з метою формування навичок для відкриття власного бізнесу, прогнозування і планування економічних показників, розробки економічної стратегії розвитку з урахуванням соціально-економічних аспектів підвищення ефективності діяльності підприємства.

Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенцій, необхідних для обґрунтування господарських рішень з метою створення та розвитку власного бізнесу.

Результати навчання:

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:

—   виділяти ключові фактори успіху розвитку лідируючих позицій бізнесу, формувати планшет особистості підприємця-лідера, виділяти стилі та принципи управління;

—  визначати основні етапи процесу створення підприємства, а також формулювати бізнес-ідею, місію та цілі компанії;

—  розрізняти організаційно-правові форми підприємств, робити обґрунтований вибір напрямків діяльності;

—  розробляти плани розвитку підприємства та інноваційно-інвестиційні проекти різних напрямків;

—  аналізувати та оцінювати ефективність використання персоналу, основного, оборотного і інтелектуального капіталу, інвестиційних ресурсів, визначати види інноваційної діяльності;

—  обґрунтовувати загальні тактичні і стратегічні управлінські рішення за різними аспектами господарської діяльності компанії;

—  проводити бізнес-діагностику та визначати результативність діяльності суб’єктів господарювання;

—  оцінювати рівень ризиків та економічної безпеки компанії;

—  визначати напрями і обґрунтовувати загальний механізм здійснення соціальної відповідальності ведення успішного бізнесу.

Читайте також: