Студентська наука

Для студентів бакалаврату функціонує  науковий семінар, метою якого є формування у студентів навичок виокремлення наукової проблеми, проведення аналізу існуючих точок зору з проблемних питань і формулювання  власного підходу щодо їх вирішення. В рамках семінару працює дев»ять  наукових секцій:

  1. Науково-методичні засади забезпечення інноваційної моделі розвитку підприємства. Керівник секції доцент Норіцина Н.І.
  2. Теоретико-методичні та прикладні аспекти управління потенціалом та розвитком  підприємств. Керівник секції доцент Рєпіна І. М.
  3. Результативність діяльності підприємства, шляхи та методи її підвищення. Керівник секції професор Колот В.М.
  4. Техніко-технологічне та організаційне забезпечення діяльності підприємств. Керівник секції професор Кукоба В.П.
  5. Методичні засади оцінювання  та забезпечення конкурентоспроможності підприємства та системи управління господарськими ризиками. Керівник секції доцент Клименко С.М.
  6. Формування та діагностика бізнес-моделі підприємства. Керівник секції професор Швиданенко Г.О.
  7. Концептуальні та прикладні аспекти управління підприємством. Керівник секції доцент Лаврененко В.В.
  8. Економічна безпека та антикризова діяльність підприємства. Керівник секції доцент Кузьомко В.М.
  9. Теоретико- прикладні аспекти капіталоутворення на підприємстві. Керівник секції доцент Шевчук Н.В.

Системна робота викладачів у аспекті залучення студентів до наукової діяльності спонукає останніх до участі у різних наукових конференціях, а також конкурсах і грантах.

Студентські наукові конференції

За результатами участі у наукових та науково-методичних конференціях у останні роки студенти під керівництвом викладачів кафедри отримали такі здобутки
Артиш І. – грамота Другої Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції  «Економіка та управління : погляд молоді», присвяченій 90-річчю ДонНУЕТ,  яку проводив Донецький  національний університет економіки і торгівлі імені В.  Михайла Туган-Барановського. ( науковий керівник – к.е.н., доцент  Норіцина Н.І.). (2011 р.)
Бойко Т. – грамота Другої Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції  «Економіка та управління : погляд молоді», присвяченій 90-річчю ДонНУЕТ,  яку проводив Донецький  національний університет економіки і торгівлі імені В. Михайла Туган-Барановського. (науковий керівник – к.е.н., професор Швиданенко Г.О.).  (2011 р.)
Ляшенко П. – диплом за перше місце ІІ міжнародної студентської конференції «Проблеми розвитку економіки підприємства: погляд молоді» , яку проводив Харківський національний автомобільно-дорожний університет. ( науковий керівник – к.е.н., доцент  Норіцина Н.І.).  (2011 р.)

Олімпіади

Студенти університету під керівництвом викладачів кафедри тривалий час успішно приймають участь у проведенні Всеукраїнських студентських олімпіад зі спеціальності «Економіка підприємства».

Лише у 2012 році :

Викладачами проведено перший етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Економіка підприємства» (20 лютого 2012 р., м. Київ)
Студенти і викладачі кафедри приймали участь у другому етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Економіка підприємства» (8-11 квітня 2012 р., м. Полтава), де студентка Яковенко С. отримала диплом за друге місце у другому етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Економіка підприємства», що проводилась у Полтавському національному технічному університеті ім. Ю.Кондратюка.

У 2013 році.

Спільно із викладачами кафедри стратегії підприємств проведено перший етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Економіка підприємства» (21 лютого 2013 р., м. Київ)

Студенти і викладачі кафедри приймали участь у другому етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Економіка підприємства» (9-11 квітня 2013 р., м. Полтава), де студентка Ющенко О.С. отримала диплом за третє місце у другому етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Економіка підприємства», яка проводилась у Полтавському національному технічному університеті ім. Ю.Кондратюка; грамота «За найкращий результат з дисципліни «Потенціал і розвиток підприємства»» і грамота «За найкращий результат з дисципліни «Проектний аналіз»» на цій же олімпіаді.

Конкурси студентських наукових робіт

У 2010 році:

Буглак А.В. –диплом другого ступеня Всеукраїнського конкурсу  дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти, який проводив Донецький  національний університет економіки і торгівлі імені В.  Михайла Туган-Барановського, (науковий керівник – к.е.н., доцент Ревуцька Н.В.).
Гороховська Д.В. –грамота «За найкраще висвітлення актуальних проблем розвитку галузі» Всеукраїнського конкурсу  дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти, який проводив Донецький  національний університет економіки і торгівлі імені В.  Михайла Туган-Барановського, (науковий керівник – к.е.н., доцент Ревуцька Н.В.).
Онікієнко Д.М. –  диплом першого ступеня Всеукраїнського конкурсу  дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти, який проводив Донецький  національний університет економіки і торгівлі імені В.  Михайла Туган-Барановського, (науковий керівник – к.е.н., доцент  Капарулін І.С.).

У 2011 році:

Бещасний В.А. – диплом другого ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Економіка підприємства та організація виробництва», який проводив Житомирський державний технологічний університет, (науковий керівник – асистент  Бойченко К.С.).
Бойко Т.Л. –диплом другого  ступеня Всеукраїнського конкурсу  дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти, який проводив Донецький  національний університет економіки і торгівлі імені В.  Михайла Туган-Барановського,( науковий керівник к.е.н., професор Швиданенко Г.О.).
 Іскра В. В. – грамота галузевої конкурсної комісії   Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з розділу  «Легка промисловість»та підсумкової конференції Конкурсу  , що відбувалася в рамках ІХ Всеукраїнської наукової  конференції молодих вчених та студентів, присвяченої 80-річчю КНУТД «Наукові розробки молоді на сучасному етапі», яку проводив Київський  Національний університет технологій та дизайну. (науковий керівник – к.е.н., доцент  Норіцина Н.І.).
Проскурня  М.Г. –диплом першого ступеня Всеукраїнського конкурсу  дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти, який проводив Донецький  національний університет економіки і торгівлі імені В.  Михайла Туган-Барановського, (науковий керівник к.е.н. , професор Швиданенко Г.О.).
Савчук Г.С. –диплом другого ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Економіка підприємства та організація виробництва», який проводив Житомирський державний техноолгічний університет, (науковий керівник к.е.н., професор Швиданенко Г.О.).
Сидоренко М.О. – грамота конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу  студентських дипломних робіт Української асоціації підприємств легкої промисловості. ( науковий керівник — к.е.н., доцент Ревуцька Н.В.).

У 2012 році:

Іскра В. – диплом першого ступеня  на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Економіка підприємства та управління виробництвом», який проходив в Одеському державному економічному університеті, (науковий керівник к.е.н., доцент Норіцина Н.І.)
Калімуліна І.А. – грамота  у номінації « За найкраще застосування інформаційних технологій в економічних розрахунках (оригінальність моделі інформаційного забезпечення) на Всеукраїнському конкурсі  дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти, який проводив Донецький  національний університет економіки і торгівлі імені В.  Михайла Туган-Барановського, ( керівник к.е.н., доцент Бортнік А.М).
Корчакова І. – грамота галузевої конкурсної комісії  на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямком «Легка промисловість» в Київському національному університеті технологій  та дизайну. (науковий керівник – к.е.н., доцент Петренко Л.А.)
Рінгіс О.А — диплом першого ступеня Всеукраїнського конкурсу  дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти, який проводив Донецький  національний університет економіки і торгівлі імені В.  Михайла Туган-Барановського, (науковий керівник: к.е.н., професор  Швиданенко Г.О.).
Солом’яна О. – диплом третього ступеня  на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Економіка підприємства та управління виробництвом», який проходив в Одеському державному економічному університеті. ( науковий керівник к.е.н., доцент Репіна І.М.).
Хокова М. – диплом першого ступеня на Всеукраїнському конкурсі наукових студентських робіт за напрямом  «Менеджмент», який проходів в Харківському національному економічному університеті,   ( науковий керівник –к.е.н., доцент Шергіна Л.А.);
Тимченко О. – грамота галузевої конкурсної комісії  на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямком «Легка промисловість» в Київському національному університеті технологій  та дизайну, (науковий керівник – к.е.н., доцент Семенчук А.О.)
Шевченко А.К. – диплом третього ступеня Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти, який проводив Донецький  національний університет економіки і торгівлі імені В. Михайла Туган-Барановського, (науковий керівник: к.е.н., доцент Шергіна Л.А.)

У 2013 році:

Дідик Т.М. – грамота галузевої конкурсної комісії на Всеукраїнському конкурсі наукових студентських робіт за напрямом  «Легка промисловість» спеціальність «Економіка підприємства» (науковий керівник – к.е.н., доцент Бортнік А.М.)
Музиченко Т.М. – грамота Укрлегпрому на Всеукраїнському конкурсі наукових студентських робіт за напрямом  «Легка промисловість» спеціальність «Економіка підприємства» (науковий керівник – к.е.н., доцент Лаврененко В.В.)
Снєгірьов М.О. – диплом І ступеня  на Всеукраїнському конкурсі наукових студентських робіт за напрямом «Економіка підприємства та управління виробництвом» в Одеському національному економічному університеті науковий керівник  — (науковий керівник – к.е.н., доцент Бортнік А.М.)
Теплюк М.А. – грамота галузевої конкурсної комісії на Всеукраїнському конкурсі наукових студентських робіт за напрямом  «Легка промисловість» спеціальність «Економіка підприємства» (науковий керівник – к.е.н., професор  Швиданенко Г.О.)