Підручники і посібники дисциплін циклів професійної підготовки та варіативних дисциплін бакалаврського рівня

Підручники і посібники дисциплін циклів професійної підготовки та  варіативних дисциплін бакалаврського рівня:

Економіка підприємства: підручник: за загальною редакцією Г. О. Швиданенко —  К. : КНЕУ, 2009 –816 с. (10 кредитів).
Економіка підприємства: підручник: за загальною редакцією Г. О. Швиданенко —  К. : КНЕУ, 2009 – 598с. (5 кредитів).
Васильков В. Г. Організація виробництва: Навчальний посібник —  К. : КНЕУ, 2003 – 362с.
Васильков В. Г.  Василькова Н.В.  Організація і управління процесами виробництва: Навчальний посібник/ В.Г. Васильков, Н.В. Василькова  —  К. : КНЕУ, 2011 – 503с.
Економіка  підприємства, збірник практичних задач і ситуацій: Навчальний посібник/ С. Ф. Покропивний, Г.О. Швиданенко,  О.С. Федонін —  К. : КНЕУ, 2003 – 323с.
Економіка підприємства: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни/ Г. О. Швиданенко, Н.П Гончарова, О. Г. Мендрул: за загальною редакцією Г. О. Швиданенко —  К. : КНЕУ, 2012 – 364с.
Економіка підприємства: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни/ за загальною редакцією Г. О. Швиданенко —  К. : КНЕУ, 2009 – 439с.
Економіка підприємства: ділові ігри, ситуації та імітаційні задачі: Навчально-методичний посібник/ Г. О. Швиданенко, І.М. Рєпіна, І.А. Іванов, О.А. Москаленко —  К. : КНЕУ, 2006 – 120с.

 

Федонін О.С., Рєпіна І.М., Олексюк О.І. Потенціал підприємства: формування та оцінка: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни —  К. : КНЕУ, 2005 – 261с.
Павленко І. А. Економіка і організація інноваційної діяльності: Навчальний посібник —  К. : КНЕУ, 2004 – 204с.
Павленко І. А.,  Гончарова Н.П., Швиданенко Г.О. Економіка і організація інноваційної діяльності: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни/    —  К. : КНЕУ, 2002 – 150с.
Степапанов О.П., Гончарова Н.П., Андрощук Г.О. Інноваційний бізнес/ Навчальний посібник —  К. : НАУ, 2007 – 420с .
Тоцький В.І., Лаврененко В.В. Організаційний розвиток підприємства: Навчальний посібник —  К. : КНЕУ, 2005 – 247с.
Лаврененко В.В.,  Деревянко О.Г., Тоцький В.І. Організаційний розвиток підприємства: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни —  К. : КНЕУ, 2005 – 247с.
Підприємництво: організація, ефективність, бізнес-культура: навчальний посібник/ Колот В. М., Рєпіна І.М., Щербина О. В. —  К. : КНЕУ, 2009 – 444с.

Посібники для вивчення нормативних та вибіркових дисциплін  магістерської програми « Менеджмент підприємницької діяльності».

Мендрул О. Г. Управління вартістю  підприємства: навчальний посібник/ О. Г. Мендрул —  К. : КНЕУ, 2011 – 338с.
Бізнес-план: технологія розробки та обгрунтування: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни/    Г. О. Швиданенко —  К. : КНЕУ, 2001 – 160с.
Контролінг: Навчальний посібник/ Г. О. Швиданенко, Лаврененко В.В., Приходько Л.М. —  К. : КНЕУ, 2008 – 264с.
Економічна безпека бізнесу: навчальний посібник/ Г. О. Швиданенко, В.М. Кузьомко, Н.І. Норіцина Н.І. —  К. : КНЕУ, 2011 – 511с.
Швиданенко Г.О.,  Приходько Л.М. Оптимізація бізнес-процесів: навчальний посібник —  К. : КНЕУ, 2012 – 487с.

Кафедра економіки підприємств здійснює викладання нормативної дисципліни «Економіка підприємства» для всіх спеціальностей. Для подальшого удосконалення навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни «Економіка підприємства» на кафедрі реалізується концепція підготовки комплексу методичного забезпечення цієї дисципліни. У 2008 році авторським колективом під керівництвом професора Швиданенко Г.О. завершено підготовку підручника «Економіка підприємства»,  який вийшов з друку  у 2009 році, також вийшов з друку  навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни  «Економіка підприємства».

Викладачами кафедри розроблені авторські навчальні курси, що успішно впроваджені в навчальний процес, серед яких:

  • в бакалавраті – « Потенціал і розвиток підприємства» (керівник курсу – професор Рєпіна І.М.), «Організація операційної діяльності підприємства» (керівник курсу – доцент Васильков В.В.), « Економіка та організація інноваційної діяльності» (керівник курсу – доцент Норіцина Н.І.), «Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків» (керівник курсу – доцент Клименко С.М.)    «Капітал підприємства: формування та використання» (керівник курсу – доцент Шевчук Н.В.) ,  «Організаційний розвиток підприємства» (керівник курсу – доцент Лаврененко В.В.), «Організаційне проектування підприємства» (керівник курсу – професор Кукоба В.П.), Тренінг-курс «Бізнес-моделювання » (керівник курсу – доц. Швидка О.П.). Тренінг-курс «Створення власного бізнесу» (керівник курсу – доцент. Бойченко К. С.) “Інтернет  — економіка» (керівник курсу – доцент .Царьов В.Н.), Тренінг-курс « Оцінювання результативності діяльності підприємства» (керівник курсу —  доцент Криворучкіна О.В.), Тренінг — курс «Start up”(керівник курсу – доцент Норіцина Н.І.)
  • в магістратурі –«Управління проектами» (автор курсу –професор Кукоба В.П.), «Комплексний тренінг» (автор курсу – професор Рєпіна І.М.), «Обгрунтування та експертиза бізнес проектів»  (автор курсу професор Швиданенко Г.О.), «Управління ресурсами підприємства» (автор курсу – доцент Шевчук Н.В.), «Економічна безпека бізнесу» (автор курсу – доцент Кузьомко В.М.), « Антикризовий менеджмент  підприємства» (автор курсу – доцент Дмитренко А.І.) ,«Контролінг» (автор курсу – доцент Лаврененко В.В.),  «Управління бізнес-процесами» (автор курсу – доцент Приходько Л.М.), «Адміністрування підприємницької діяльності» (автор курсу – доцент Кужель В. М.),  « Менеджмент бізнес-моделі компанії » (автор курсу – доцент Швидка О.П.), « Ризик менеджмент» (автор курсу – доцент Литюга Ю.В.)
  • для магістрів всіх спеціальностей університету розроблений  та успішно впроваджується в навчальний процес авторський навчальний курс  «Інноваційний розвиток підприємства» (автори курсу – професор Швиданенко Г.О., професор Павленко І. А., доцент Петренко  Л. А.

Слід зазначити, що викладачі кафедри підтримують контакти з економічними вузами і факультетами, консультують їх представників з питань планування і організації навчального процесу, підготовки навчальної літератури. Ця робота здійснюється при організаційній підтримці Науково-методичного кабінету координації економічної освіти України.

Читайте також: