Підприємництво і бізнес-культура

Мета науки: формування системи знань щодо сутності підприємництва;

набуття практичних вмінь комплексного сприйняття та вирішення проблем, що виникають в діяльності підприємницьких структур для створення сприятливого бізнес-середовища і підвищення ефективності функціонування виробничо-господарських систем.

Завдання науки: сформувати у студентів навички управління розвитком підприємницьких структур ; ознайомити  з методами та підходами щодо аналітичного оцінювання результатів бізнесу; навчити розробляти та обґрунтовувати шляхи підвищення ефективності підприємницької діяльності.

Результати навчання:

За умов успішного виконання вимог щодо опанування дисципліни студент зможе:

—         здійснювати пошук та обґрунтування підприємницької ідеї;

—         приймати зважені рішення щодо вибору способу створення власного бізнесу та його організаційно-правової форми;

—         обґрунтовувати цілі підприємницької діяльності та стратегії їх розвитку;

—         розробляти установчі документи та бізнес-дизайн підприємства;

—         організовувати здійснення підприємницької діяльності;

—         розв’язувати цивілізованими способами бізнес-конфлікти на підприємстві;

—         оцінювати інвестиційну привабливість та ділову репутацію суб’єктів підприємництва;

здійснювати аналіз та оцінювання ефективності підприємницької діяльності та приймати адекватні рішення щодо її підвищення.

Читайте також: