Пріоритетні напрями науково-дослідних робіт кафедри

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ КАФЕДРИ:

забезпечення інноваційної моделі розвитку підприємства;

управління потенціалом і розвитком  підприємств;

результативність діяльності підприємства, шляхи та методи її підвищення.;

організаційне проектування  підприємств;

формування та діагностика бізнес-моделі підприємства;

забезпечення конкурентоспроможності підприємства та системи управління господарськими ризиками;

економічна безпека бізнесу;

управління антикризовою діяльністю підприємства;

теоретико-прикладні аспекти капіталоутворення на підприємстві.