Організаційний розвиток підприємства

Мета дисципліни: надання студентам системи теоретичних і прикладних знань у галузі організаційного розвитку сучасних підприємницьких структур.

Завдання дисципліни: сформувати у студентів комплекс знань, умінь, навичок та інших компетентностей, необхідних для розуміння особливостей організаційного розвитку підприємств та достатніх для виконання функціональних обов’язків у цій сфері .

Результати навчання:

За умов успішного виконання вимог щодо опанування дисципліни студент зможе:

  • описати сутність і тенденції організаційного розвитку підприємства, виділити його основні моделі, пояснити особливості нових організаційних типів підприємств;
  • побудувати бізнес-модель підприємства, описати складові та проаналізувати її ресурси і можливості;
  • характеризувати бізнес-процеси підприємства та застосовувати сучасні концепції процесного управління на основі використання необхідних інформаційних технологій;
  • визначати необхідність здійснення та розробляти проекти реструктуризації підприємств;
  • здійснювати організаційну діагностику та аудит підприємства на основі використання сучасного інструментарію аналізу процесів розвитку;
  • виявляти доцільність використання та обґрунтовувати рішення щодо використання аутсорсінгу  для забезпечення конкурентоспроможності підприємства;
  • вибирати та обґрунтовувати напрями інтеграційної діяльності на підприємстві та оцінювати результативність його організаційного розвитку.

Читайте також: