Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків

Мета науки: надання студентам системи теоретичних і прикладних знань у галузі обґрунтування господарських рішень в умовах невизначеності та ризику.

Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для аналізу, ідентифікації та оцінювання ризику при обґрунтуванні різних видів господарських рішень.

Результати навчання:

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:

—    аналізувати проблемну ситуацію та обирати методи її рішення;

—   використовувати системний та ситуативний підходи в розробці управлінських рішень;

—         обирати і застосовувати необхідний інструментарій економічного обґрунтування господарських рішень;

—    обґрунтовувати вибір оптимального господарського рішенняв умовах визначеності, невизначеності, ризику та конфлікту із застосуванням сучасних програмних засобів;

—   використовувати теорію ігор для обґрунтування оптимального господарського рішення;

—   аналізувати відносини та зв’язки елементів господарських рішень, що виникають в процесі проектування, освоєння, виготовлення та реалізації продукції на підприємстві;

—    обирати напрями та методи регулювання господарських ризиків на підприємстві;

—  здійснювати ідентифікацію, аналіз та оцінювання підприємницьких ризиків.

Читайте також: