Навчально-методична робота

Кафедра економіки підприємств — центр навчально-методичної діяльності, спрямованої на забезпечення високого освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки магістрів спеціальності «Економіка підприємства», який дозволить їм досягти успіхів у навчанні, науковій та практичній діяльності, сприятиме підвищенню авторитету даної спеціальності в Україні. 

Зазначене потребує від викладачів кафедри забезпечення високого науково-теоретичного, методичного і професійного рівня викладання та інноваційного супроводу навчального процесу.

Досягнення окресленої мети передбачає здійснення наступних заходів:

  1. Поліпшення якості навчання студентів шляхом  запровадження новітніх активних інформаційних та телекомунікаційних технологій, інтерактивних форм і методів навчання.
  2. Науково-методичне та навчально-організаційне забезпечення підготовки самостійної роботи студентів з дисциплін кафедри.
  3. Забезпечення високої якості рукописів підручників, посібників та інших навчально-методичних розробок, підготовлених викладачами кафедри до видання.

Колективом кафедри підготовлено та викладається 13 навчальних дисциплін бакалаврського рівня та 10 дисциплін магістерського рівня підготовки. Всі навчальні дисципліни, що викладаються кафедрою економіки підприємств, забезпечені підручниками і посібниками, конспектами лекцій, слайд-курсами. Основними навчально-методичними виданнями є:

 

Читайте також: