Мозговий Олег Миколайович

– доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних фінансів.
На протязі 9 років обіймав посаду голови Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, член Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, голова Координаційної ради при президентові України з питань функціонування ринку цінних паперів в Україні, член Урядового комітету європейського розвитку та інтеграції, член міжвідомчої координаційної ради з підготовки проекту структурної перебудови підприємств. Заслужений економіст України.
Закінчив КІНГ (1980 р.) за спеціальністю «Планування промисловості».

Читайте також: