Конкурентоспроможність підприємства

Мета науки: сформувати у студентів теоретичні знання та практичні навички управління конкурентоспроможністю підприємств у сучасних умовах господарювання.

Завдання науки: полягають у вивченні теорії, вітчизняного та зарубіжного досвіду оцінювання та управління конкурентоспроможністю підприємств.

Результати навчання:

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:

—         ідентифікувати всі видиконкурентних переваг, якими володіє підприємство;

—         використовувати чинники конкурентоспроможності для створення конкурентних переваг підприємства;

—         виконувати розрахунки, що пов’язані з кількісним оцінюванням величини ступеня інтенсивності конкуренції в галузі;

—         уточнювати масштаби конкурентного галузевого середовища підприємства й оцінювати розстановку силна ринку;

—         економічно обґрунтовувати та конкретизувати функції управління конкурентоспроможністю підприємства;

—         практично застосовувати моделі та методики оцінювання конкурентоспроможності підприємства;

—         обґрунтувати та визначати різновид управління потенціалом підприємства задля його розвитку, підвищення конкурентоспроможності, вартості та ефективності.

Читайте також: