Капітал підприємства: формування та використання

Мета науки: формування комплексу прикладних вмінь щодо оцінювання капіталу на основі сучасних аналітичних моделей; набуття навичок обґрунтування рішень у сфері раціоналізації структури та стратегічної архітектури капіталу підприємства та їхньої імплементації в практику реального бізнесу.

Завдання науки: оволодіння сучасним аналітичним інструментарієм оцінювання капіталу підприємства в контексті використання бухгалтерської та вартісної моделей оцінки бізнесу; набуття практичних навичок щодо фінансового та стратегічного моделювання процесів капіталоутворення на підприємстві.

Concept of a plant and a lot of golden coins isolated on white background

Результати навчання:

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:

—       здійснювати розрахунок різних видів капіталу підприємства за даними бухгалтерської звітності;

—       визначати вартість капіталу на основі застосування різних методичних підходів;

—       використовувати багатофакторні моделі в процесі аналізу ефективності формування та функціонування  капіталу;

—       здійснювати аналізпроцесів капіталоутіорення на основі бухгалтерської та фінансової моделі;

—       приймати обґрунтовані рішення щодо вибору раціональної структури капіталу;

—       оцінювати економічні активи підприємства на основі різних методичних підходів;

—       застосовувати механізми операційного та фінансового важелю в процесі обґрунтування рішень щодо ефективності формування та використання капіталу підприємства;

—       визначати потребу в капіталі підприємства для здійснення господарської діяльності;

—       оцінювати ризики на різних стадіях кругообігу капіталу та приймати рішення щодо їх нейтралізації;

—       аналізувати процеси капіталізації підприємствата обґрунтовувати заходи щодо її зростання.

Читайте також: