Відбувся попередній захист дисертаційного дослідження на тему: «Стратегічне управління конкурентоспроможністю сфери послуг»

На черговому засіданні кафедри економіки підприємств відбувся попередній захист дисертаційного дослідження Солов’янчик А.В. на тему: «Ефективність забезпечення ресурсами діяльності підприємства», науковий керівних — професор кафедри економіки підприємств — Рєпіна І.М.

Мета дисертаційної роботи полягає в дослідженні процесу управління конкурентоспроможністю в розрізі стратегічного управління, вдосконаленні сучасного методичного інструментарію оцінювання конкурентоспроможності підприємств, розроблені комплексної моделі стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємств сфери послуг.

Після презентації основних результатів дисертаційного дослідження, виступила науковий керівник роботи — професор Рєпіна І.М., яка у своїй промові відзначила наукову новизну та практичну значимість дослідження Солов’янчик А.В. та звернула увагу на особисті якості аспірантки – такі як наполегливість, відповідальність та прагнення до розвитку.

Варто відзначити, що під час захисту, Солов’янчик А.В. проявила впевненість, обізнаність та високий рівень теоретичної і практичної підготовки. Вона відповіла майже на всі запитання присутніх щодо свого дослідження.

Дисертаційна робота Солов’янчик А.В. отримала позитивні відгуки рецензентів, які відзначили високу наукову цінність проведеного дослідження, та надали рекомендації щодо вдосконалення роботи перед підсумковим захистом.

За підсумками попереднього захисту дисертаційного дослідження на тему: «Стратегічне управління конкурентоспроможністю сфери послуг» (за матеріалами підприємств ринку туристичних послуг України) Солов’янчик А.В. було вирішено, що робота може бути представлена до захисту в якості кандидатської дисертації.

 

Читайте також: