Аспірантура та докторантура

На кафедрі економіки підприємств успішно функціонує аспірантура та
докторантура:

 

 

 

 

 

Прізвище ім’я по-батькові аспіранта/здобувача

Тема дисертації

Науковий керівник

Термін навчання

Аспіранти та здобувачі кандидатського ступеня
Канєвський Олексій Ігорович

Розвиток бізнес-моделі інноваційного підприємництва (за матеріалами венчурних підприємств)

к.е.н., доц.

Лаврененко В.В.

2014 – 2017 рр.

Солов’янчик Альона Володимирівна

Стратегічне управління  конкурентоспроможністю підприємств сфери послуг

д.е.н., проф.

Рєпіна І.М.

2014 – 2017 рр.

Теплюк Марія Анатоліївна

Ефективність забезпечення ресурсами діяльності підприємства (за матеріалами підприємств пивоварної промисловості України)

к.е.н., проф.

Швиданенко Г.О.

2014 – 2017 рр.

Ходакевич Богдан Олександрович

Забезпечення ефективності діяльностіІТ-підприємств

д.е.н., проф.

Олексюк О.І.

2014 – 2017 рр.

Ізотов Кирил Олександрович

Стратегія капіталізації підприємств та її оцінювання (за матеріалами публічних акціонерних товариств)

к.е.н., доц.

Шевчук Н.В.

2014 – 2018 рр.

Пономарьова Юлія Ігорівна

Управління бізнес-процесами підприємств (за матеріалами підприємств м’ясопереробної промисловості)

к.е.н.,доц.

Шергіна Л.А.

2014 – 2018 рр.

Бесараб Світлана Олексіївна

Управління інвестиційною діяльністю підприємств(за матеріалами металургійних підприємств України)

к.е.н., проф.

Швиданенко Г.О.

2014 – 2019 рр.

Чижов Вадим Анатолійович

Розвиток кризис-менеджменту ІТ-підприємств

д.е.н., проф.

Павленко І.А.

2014 – 2019 рр.

Будяєв Максим Олександрович

Забезпечення інвестиційної привабливості промислових підприємств (за матеріалами електротехнічних  підприємств України)

к.е.н., проф.

ШвиданенкоГ.О.

2013 – 2016 рр.

Іскра Віталій Васильович

Формування та використання оборотного капіталу підприємства(за матеріалами агрохолдингів України)

к.е.н., доц.

Норіцина Н.І.

2013 – 2017 рр.

Смирнова Надія Вікторівна

Організаційно-економічне забезпечення трансферу технологій на підприємствах

(за матеріалами металургійних підприємств України)

д.е.н., проф.

Кукоба В.П.

2012 – 2016 рр.

Степаненко Тетяна Олегівна

Управління матеріальними ресурсами підприємства

(за матеріалами гірничо-видобувних комбінатів України)

к.е.н., доц.

Клименко С.М.

2012 – 2016 рр.

Ковтун Віта Петрівна

Репутаційні ризики та їх вплив на економічну безпеку підприємства(за матеріалами українських виробників безалкогольних напоїв)

д.е.н., проф.

Рєпіна І.М.

2011 – 2016 рр.

Бакалова Наталія Леонідівна

Управління якістю продукції за умов екологізації виробництва (за матеріалами підприємств харчової промисловості України)

д.е.н., проф.

Рєпіна І.М.

2011 – 2017рр.

Люшенко Оксана Іванівна

Управління економічною стійкістю суб’єктів господарювання (за матеріалами м’ясопереробних підприємств України)

к.е.н., доц.

Шевчук Н.В.

2010 – 2015 рр.

Вострякова Валентина Юріївна

Розвиток інноваційного потенціалу підприємства (за матеріалами поліграфічних підприємств України )

д.е.н., проф.

Рєпіна І.М.

2004 – 2008 рр.

Данильченко Сергій Станіславович

Формування організаційно-економічного механізму управління вартістю підприємства

д.е.н., проф.

Кукоба В.П.

2007 – 2012 рр.

Вербицька Мар’яна Костянтинівна

Управління інвестиційною привабливістю ІТ-підприємств

д.е.н., проф.

Рєпіна І.М.

(декретна відпустка)

Янголь Ганна Вікторівна

Управління стратегічною

результативністю підприємств

(за матеріалами металургійних підприємств України)

к.е.н., доц.

Лаврененко В.В.

(декретна відпустка)

Докторанти та здобувачі докторського ступеня

Клименко Світлана Михайлівна

Управління розвитком підприємств: ризики та результативність

д.е.н., проф.

Бутнік-Сіверський О.Б.

2011 – 2016 рр.

Криворучкіна Олена Володимирівна

Управління продуктивністю підприємств

д.е.н., проф.

Кукоба В.П.

2011 – 2016 рр.

Кузьомко Володимир Миколайович

Управління економічною безпекою підприємств

д.е.н., проф.

Швиданенко О.А.

2011 – 2016 рр.

Шевчук  Наталія Валентинівна

Управління змінами вартості підприємств

д.е.н., проф.

Олексюк О.І.

2011 – 2016 рр.

Петренко Людмила Анатоліївна

Управління інноваційним розвитком підприємств

д.е.н., проф.

Павленко І.А.

2013 – 2018 рр.